หนังสือทำมือ ก่อร่าง สร้างฝัน ที่หนองสรวง ได้รับการถ่ายทอดแนวคิด วิธีการในทำหนังสือแบบลูกทุ่งสู่รุ่นที่ 3 แล้วครับ

หลายคนมีความฝัน อยากเขียน อยากทำ อยากผลิตหนังสือ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนออกมาเป็นผลงานอย่างที่หัวใจอยากจะท

<h2>จุดเริ่มต้นเริ่มจาก นำสิ่งที่คิด มาเรียบเรียง ถ่ายทอดจนเป็นหนังสือ แต่ส่วนที่ยากที่สุด คือ การเรียบเรียง อยากจะเขียนให้ได้อย่างที่ใจอยาก</h2>
มาดูวิธีการผลิตหนังสือทำมือ ก่อร่าง สร้างฝัน 3 แบบ 3 รุ่นบ้าง

หนังสือทำมือรุ่นที่ 1  เม.ย. 2548 จัดทำพ็อตเกตบุคส์ ก่อร่าง สร้างฝัน โดน คุณอำนาจ แสงสุข (น.เมืองสรวง-  หรือที่หลายคนชอบเรียกว่า น.หนองสรวง เพราะตรงมากว่า)  ร่วามกับนายบอน

เริ่มจากนายบอนไปสัมภาษณ์ พูดคุย + รวบรวมข้อมูลของ น.หนองสรวง + เขียนเนื้อหาเพิ่มหลายส่วน + ถ่ายรูป เล่าเรื่องตามที่พบ

นำข้อมูลมาช่วยกันพิมพ์ เรียบเรียง โดย นายบอน + วิรัตน์ คนบ้านโจด จัดทำตามขั้นตอนการผลิตหนังสือทุกอย่าง ทั้งจัดรูปเล่ม ออกแบบปก ขอ ISBN ส่งโรงพิมพ์ จนได้พ็อตเกตบุคส์ออกมา

หนังสือทำมือ รุ่นที่ 2 ธ.ค. 2548  วิรัตน์ คนบ้านโจด อยากทำ โดยเรียนรู้จากก่อร่าง สร้างฝัน โดยวิเคราะห์เนื้อหาแล้วมาสัมภาษณ์นายบอน + ความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมองของวิรัตน์ โดยอัดเสียง  ถอดทำพูดจากเทป พิมพ์ และ save เป็นไฟล์ จัดทำในรูปแบบ E-book หนังสือที่อ่านผ่านเวบไซต์ และ print ออกมาเย็บเล่ม เข้าปก เป็นหนังสือทำมือ ในชื่อ กว่าจะเป็น หนังสือ ก่อร่างสร้างฝัน ที่หนองสรวง
คลิกอ่าน ก่อร่าง สร้างฝัน ที่หนองสรวง

หนังสือทำมือรุ่นที่ 3 ม.ค. 2550 วิรัตน์ คนบ้านโจด เป็นคนไปสอนเพื่อนและน้องที่ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จัดทำหนังสือ หลังจากได้อ่าน ก่อร่าง สร้างฝัน หนังสือทำมือรุ่นที่ 1 และ 2 แล้ว

<h3>แนวทางเป็นการคิด เปรียบเทียบ ยึดแนวทาง รูปแบบประเด็นที่เห็นใน ก่อร่าง  สร้างฝัน แล้วเขียน ก่อร่าง สร้างฝันที่ธัญญา ขึ้นมาเป็นการฝึกหัดทำหนังสือทำมือ ในแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง</h3>
ในเล่ม ก่อร่าง สร้างฝันที่หนองสรวง กล่าวถึงประเด็นไหน ก็พยายามเขียนนำเสนอเนื้อหาของ ต.ธัญญา เติมความฝัน โครงการที่อยากทำ สิ่งที่อยากเห็นในท้องถิ่น วาดรูปต่างๆเพิ่มเข้าไป

เป็นการเขียนใส่สมุด วางรูปแบบ จัดย่อหน้า เว้นระยะไว้เหมือนทำจริงๆ
เป็นหนังสือทำมือด้วยลายมือเขียน ซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควร บนความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของเขา

แล้วเขาอยากจะมาพบนายบอน ขอคำแนะนำ เติมไอเดีย….

นับว่า เกินความคาดหมายครับ ที่หนังสือทำมือเล่มเล็กสามารถจุดประกายความคิด ความฝันของคนได้ หลังจากที่จัดทำ และคุณวิรัตน์ อยากทำบ้าง เลยสอนแนวคิดในการทำ จนเขาเอาไปแนะนำและสอนต่อ จุดประกายวิญญาณนักคิด – นักพัฒนาในท้องถิ่น ให้ถ่ายทอดความคิดออกมาอีกครั้ง


ต้องรอให้หนังสือทำมือเล่มนี้ เสร็จตามที่ผู้จัดทำตั้งใจเสียก่อน ซึ่งไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน…

แต่สิ่งที่ถ่ายทอด และเรียนรู้ด้วยตัวเองนี้ ในอนาคตอาจจะไปจุดประกายความคิด ความฝันของใครอีกหลายคน

<h2>นี่คือ การเรียนรู้ด้วยตัวเองในแบบลูกทุ่ง ที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาแห่งไหนทั้งสิ้น </h2><h2>
แต่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตของเขาเอง
</h2><h2>
</h2>
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
<table border="0" class="plain"><tbody><tr class="plain"> <td class="plain"> </td> <td class="plain"> </td> </tr></tbody></table><p>การเดินทางของพ๊อคเกตบุคส์ ก่อร่าง สร้างฝันที่หนองสรวง
หนังสือทำมือ หนังสือจากท้องถิ่น
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #2
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #3</p><p>การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #4
การทำงาน บนเส้นทางของการเรียนรู้ที่หนองสรวง #5
รูปแบบการจัดทำหนังสือทำมือ E-book ในเวบไซต์เครือข่ายคนรักท้องถิ่น</p><p> </p>