กิจกรมมอบรม Blog

สารสนเทศ
หน่วยที่ 1

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์1.       บอกบทบาทความหมายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนทศได้

เนื้อหาประกอบด้วย

1.1    ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2    ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

1.3    ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1.4    บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5    ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6        องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

1.7       ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.8       ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม

1.2 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

                ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ ( Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน 1.3 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในหารวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 76549, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)