สาระ และ การเรียนรู้

 เช้านี้ได้ สอนฅน อีกครั้ง เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มสุดท้าย ที่กำลังจะปรับตัวขึ้นไปเป็น Extern หรือ ขึ้นชั้นปีที่ ๖ ในอีก ๔ อาทิตย์ข้างหน้า

 ประเด็นที่สำคัญ ที่ให้นักศึกษาทบทวนเป็นเบื้องต้น คือ การทำ ALR = After Learning Review เพื่อตรวจสอบตั้งแต่ควมคาดหวังที่เข้ามาเรียนในรั้วแพทย์มอดินแดง

  มีอะไรบ้างที่ได้เกินความคาดหวัง

  มีอะไรที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง และ ประเด็นสำคัญ คือ การทบทวนว่า "กูซ่า(KUSA) หรือ ไม่"

 รวมทั้งให้เขียน "สัญญาใจไฟปรารถนา หรือ Passion Plan ก่อนขึ้นชั้นปีที่ ๖ ในเดือนเมษายน อันใกล้นี้

ภาพดอกสาระ ประเด็นที่สะท้อนให้นักศึกษาให้ได้คิด หรือ ให้คิดได้ คือ KUSA คือ มี K=Knowledge ตามที่ตนเองควรจะได้รับสมกับเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ หรือไม่ U = Understanding เข้าใจตามที่อาจารย์ได้สอนหรือไม่ S = Skill มีทักษะตามที่ควรจะมีหรือไม่  และ สุดท้ายมี A= Attitude มีทัศนคติ หรือ เจตคติ ที่จะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต หรือไม่

ภาพต้นสาระ ชีวิตจะมีสาระ ตามที่หวังหรือไม่ ตัวเองเท่านั้นที่รู้ ประเด็นที่ ครู อาจารย์ ต้องเน้น คือ การสอนฅน มากกว่าสอนหนังสือ และ ต้องเน้นสาระ การเรียนรู้ มากกว่าการท่องจำ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด

  "Life Long Learning"

 การสอนต้องสอนให้ "KUSA" ด้วยครับ

JJ2007