ผู้บริหารรักการอ่าน

รางวัล ผู้บริหารรักการอ่าน ยอดเยี่ยม นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม
นางจุไรรัตน์  เอิบกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม รางวัล  ผู้บริหารรักการอ่าน   ยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมรักการอ่าน   ระดับภาคกลาง ‘49

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

            ตามที่  ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ผลการประกวด ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาคกลาง  ผลการประกวด คือ  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ซึ่งในปีการศึกษา  2549 และปีที่ผ่านมา โรงเรียนวัดศิวาราม ได้เห็นความสำคัญของการอ่าน จะมีการปลูกฝัง และมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน  และโครงการเด็กไทยร่วมใจรักการอ่าน ร่วมกับบริษัทนามมีบุ๊ค  จำกัด    สิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัล  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม  เป็นดังนี้องค์ประกอบ   1.  พฤติกรรมการอ่านของผู้บริหาร     1.1  การใช้เวลาในการอ่าน/ แสวงหาและพัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน          ข้าพเจ้าอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์   Internet  เป็นกิจวัตรประจำวัน ชอบใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและสืบเสาะ  แสวงหา  และแนะนำหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน   เช่น จัดให้มีโครงการรักการอ่านในโรงเรียน  มีมุมหนังสือ  และมีบันทึกรักการอ่าน สำหรับครูและนักเรียน ในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคน     1.2  ลักษณะนิสัยในการอ่าน     ข้าพเจ้า มีความสุขในการอ่าน  อ่านทุกที่ อ่านทุกเรื่อง เมื่อมีโอกาส    อ่านแล้วบอกต่อ/ เล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นฟัง      1.3 การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ             ข้าพเจ้า รู้จักใช้ประโยชน์จากการอ่าน     ใช้ห้องสมุด  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  มีการบริหารจัดการ    เช่น  โครงการปรับปรุงห้องสมุด   โครงการรักการอ่าน   

องค์ประกอบ  2  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  ครู บุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน

             ข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์เน้นการอ่านที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีแผนงานโครงการและการวางแผนติดตามงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นระบบ  นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ อย่างเต็มที่    ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สร้างเครือข่ายการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย  สม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน / ประกวดกิจกรรมการรักการอ่าน 

องค์ประกอบ  3   ผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียน ครู  บุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน

-         นางจุไรรัตน์  เอิบกมล  ผู้อำนรวยการโรงเรียนวัดศิวาราม  ได้รับรางวัล  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม  ของ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต  1  และระดับภาคกลาง จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ-         โรงเรียนวัดศิวาราม  ได้รับรางวัล โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ของ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต  1  และระดับภาคกลาง จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ-         คุณครูลัดดา  พวงชะบา  ครู โรงเรียนวัดศิวาราม  ได้รับรางวัล  ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม  ของ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต  1  และระดับภาคกลาง จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ-         เด็กหญิงกชกร  เนื่องจันทร์พัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับรางวัลชมเชย   นักเรียนรักการอ่าน  ของ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต  1   

ขอขอบคุณที่อ่าน  และหวังว่าบทความนี้ คงจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านท่านอื่นๆได้นำไปใช้

********************** 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-โรงเรียนวัดศิวาราม

คำสำคัญ (Tags)#km-โรงเรียนวัดศิวาราม#ยอดเยี่ยม#ผู้บริหารรักการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 76379, เขียน: 05 Feb 2007 @ 14:06 (), แก้ไข: 11 Apr 2012 @ 23:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ