5 ก.พ 2550 วันนี้ กศน.เมืองนครศรีฯ ศึกคักกันใหญ่ เพราะนักศึกษาผู้เข้าร่วมเทียบระดับการศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประเมินตรวจสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเทียบระดับครั้งต่อไป ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผอ.สมภาส จันทร์อุดม ผอ.กศน.เมืองนครศรีฯ และครูพี่เลี้ยงไปเป็นกำลังใจกันอย่างอบอุ่น