ตามคำถามของคุณรัตติยา..ในข้อคิดเห็น..ที่บอกว่าอยากเห็นพฤติกรรมของผู้เรียนบ้าง..จึงได้ประมวลภาพพฤติกรรมเชิงบวกที่ได้พบเห็นและติดตามผลมาเล่าสูกันฟังนะครับ...

  1. พฤติกรรมการเป็นนักเรียนรู้ เห็นได้จากเริ่มต้นจากที่ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านกันเลย ก็พยายามหาวิธีการ ทั้งการตีผังโครงสร้างบ้าน  การปั้นอิฐ และขั้นตอนอื่นๆเช่น วิธีการผูกเหล็กงานที่ไม่เคยทำก็เรียนรู้เพื่อให้ทำได้ ทำเป็น..

 Dsc05587Dsc_0094Dsc05675Dsc05685Dsc05936

2. การเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลา เห็นได้จากการเรียนรู้จากทุกอย่างที่พบเห็น เช่น การเรียนรู้จากกาคั่วเม็ดมะม่วงหินมพานต์ การเรียนรู้จากหมูคลอดลูก  และอีกหลายๆเรื่อง

Zdsc_0003+%2812%29Dsc05850

 

3.  การเป็นนักคิดนักทำ ไม่ใช่เอาแต่คิดๆๆแล้วไม่ทำ ในโครงนี้ทุกคนมีส่วนช่วยกันคิด และทำเพื่อพิสูจน์ความจริง หรือหาคำตอบให้กับความคิดของตนเอง ด้วยการลงมือทำทั้งสิ้น..

4. ความมุ่งมั่นทุ่มเท  ทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะให้บรรลุเป้าหมาย ทำงานโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ทุกคนคิด และหารือกัน สุดท้ายร่วมกันลงมือทำจริง

Dsc_0128 Dsc05958 Dsc05961

5. การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ในการทำงานด้วยความไม่พร้อมนั้น สิ่งที่ได้เห็นก็คือความคิดที่หลากหลาย เพราะเมื่อไม่รู้ก็ต้องคิด จึงคิดกันไปต่างๆนานา แต่สุดท้าย ก็สามารถบริหารความคิดที่หลากหลายนั้นได้ ผมได้เห็นการยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ได้เห็นการถอย ออกจากความคิดของตนเองแล้วเปลี่ยนใจไปยอมรับความคิดของคนอื่น

6. ความสามัคคี ตลอดเวลที่ดำเนินโครงการผมค่อนข้างสบายใจเรื่องของผู้เรียนที่หลากหลาย แต่ก็สามารถทำงานด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหา ทุกคนช่วยกันทำงาน และจากการติดตามผลรุ่นก่อนๆ ถึงแม้จะผ่านโครงการไปแล้วแต่ก็ยังมีการประสานงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อยู่ กลายเป็นเครือข่ายกัน ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะกลายเป็นชุมชนนักปฏิบัติการ (CoPs)

7. การพัฒนาการทางความฉลาดทางอารมณ์  จะเห็นได้จากการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงการลด อัตตา การเปิดใจ การมีสติ รู้จักคิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

8. การรู้จักให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

9. มีความคิดเชิงบวก จะเห็นได้จากความขัดแย้งลดลง หรือแม้แต่เรื่องของช่องว่างระหว่างวัย ก็ลดลง เพราะทุกคนคิดดี ต่อกัน แล้วก็ทำดี..

ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวก ที่ได้พบเห็นทั้งที่ระหว่างการดำเนินโครงการ และจากการติดตามผลจากรุ่นก่อนๆที่ผ่านโครงการมาแล้ว..แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นี่เป็นภาพในเชิงบวกครับ..ถามว่าภาพที่ยังต้องพัฒนา หรือปรับปรุงมีไหม  มีครับ..ต้องยอมรับครับว่า ทุกอย่างต้องมีสองด้าน มีลบ ก็ต้องมีบวก คงไม่มีโครงการไหน หรือการอบรมหลักสูตรใด ที่จะประสบความสำเร็จ 100 % .ใช่มั๊ยครับ ถ้าไม่งั้น "เราๆที่มีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็คงตกงานกันหมด." เป็นแน่ครับ ไว้ครั้งต่อไปผมจะเล่าถึงพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เห็นกันอีกมุม หนึ่งนะครับ..