บทความที่ AOK สรุปเรื่อง KM กับเทคโนโลยีด้าน Social software ได้ดีในภาพรวมคะ แต่ส่วนใหญ่ดิฉันก็ได้เขียนนำเสนอต่อผู้อ่านใน GotoKnow.org มาโดยตลอดอยู่แล้วคะ ยกเว้นเรื่อง Podcasting (ใช้ RSS feeds ในการเผยแพร่ไฟล์เสียง) ที่เขียนไว้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่มีเวลาเขียน แต่อยากบอกผู้อ่านไว้ตรงนี้เลยคะว่า ซอฟต์แวร์ FeedSpring ที่เราพัฒนาขึ้นสามารถจัดการการเผยแพร่ Postcast ได้ดีทีเดียวคะ