เรียนรู้จากสหายผู้ร่วมพัฒนา

 ยืนยัน เรียนแจ้งทีมงาน UKM ท่านอาจารย์ ทวีสิน หรือ คนดอย(ปูนแก่งคอย) จะมา "ลปรร" ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ เพื่อ แลก เปลี่ยน เล่าสู่กันฟัง

สองกูรู

 จากแก่งคอยสู่ปูนใหญ่ จากเมืองไทยสู่สากล

 ใช้ KM อย่างไร ให้เข้าถึง

JJ2007