การประเมินทักษะทางภาษา (9)

  ติดต่อ

  แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง 

ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (8)  

คราวนี้ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะกล่าวถึง  วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 

1.  การทดสอบทักษะฟัง 

2.  การทดสอบทักษะพูด 

3.  การทดสอบทักษะอ่าน 

4.  การทดสอบทักษะเขียน 

ซึ่งครูอ้อยจะศึกษาและนำมาเขียนบันทึกในวันพรุ่งนี้  วันนี้ขอพักผ่อนก่อน  เพราะเช้านี้ครูอ้อยต้องไปเรียนค่ะ  พบกันใหม่ในบันทึกที่  9 ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 76048, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-05 15:23:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

JJ
เขียนเมื่อ 

เรียน ครูอ้อยที่นับถือ

 ขอเสริม เติม ทักษะที่ ๑.๕ คือ หลังจากทักษะ ๑. คือ ฟัง เติม

 ๑.๕ คือ การตีความ แปลความหมาย แล้วคิดก่อน

 ๒. คือ พูด

 ด้วยความเคารพ ครับ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์หมอ JJ

  • ขอบพระคุณมากค่ะ  ที่แวะมาเติมเต็มให้ครูอ้อย
  • ดีใจมากค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

วันนี้ไปรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง   ที่สุพรรณบุรี   น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ