ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (43)

ความฝันมันอยู่ไกลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถทำความฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทำ ทำไมเราไม่ขวนขวายที่จะทำ นำไปสูความสำเร็จ อย่ามัวแต่นั่งรอบุญวาสนาเลย เรื่องผลงานทางวิชาการ เราต้องทำเองค่ะ รอวาสนาไม่ได้หรอกค่ะ
ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 8  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ซึ่งท่านผู้สนใจอ่านได้ที่บันทึกเรื่อง ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครู อ้อย (42)  
พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ  ควรศึกษาและจัดทำร่องรอยไว้ได้แก่ การวางแผนในการใช้เวลา   การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
สำหรับเช้านี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่อง   ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 
เรื่องนี้เขียนไม่ยากที่จะออกมาเป็นรูปธรรม  และครูอ้อยพอจะมองเห็นแนวการเขียนว่า  จะเขียนแบบใดแล้ว 
ซึ่งท่านผู้รอรับการประเมินต้องศึกษาสภาพปัญหาของบริบทในโรงเรียนของท่านว่า  ได้ปฏิบัติตนตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในเรื่องใด  ท่านได้เก็บคำสั่งไว้ตามระบบหรือไม่ 
และนอกจากนั้นท่านได้ปฏิบัติตามคำสั่ง  ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุม  หรือโดยวาจาที่ได้รับมอบหมาย   ท่านควรปฏิบัติออกมาให้เป็นรูปธรรม  เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นเอกสารหรือร่องรอยแห่งการปฏิบัติทันที  ลงเวลาให้เห็นชัดเจน 
นับว่าเป็นรายงานที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่า...ไม่ยากเลยกับการจัดการในการเขียนรายงานครั้งนี้  ท่านควรเก็นเป็นเอกสารอ้างอิงในหัวข้อ  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 76046, เขียน: 03 Feb 2007 @ 02:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)