วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.30 น.  กศน.พิปูน  นำโดยท่านผอ. สุพิศ เจริญรูป และบุคลากร.กศน.พิปูนทุกคน ที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ในพื้นที่ เพื่อคุยปรึกษาหารือกับผู้จัดการและจนท.ธกส.สาขาพิน ในฐานะคุณเอื้ออำเภอและคุณอำนวยตำบล เพื่อที่จะหาแนวทางในการบูรณาการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 หมู่บ้าน ซึ่งในการนี้ จนท.ธกส.พิปูนประจำตำบลก็ได้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และได้มีการวางแผนงานร่วมกับกศน.ที่จะลุยงานในพื้นที่ด้วยกัน นอกจากการจัดการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข้งแล้ว ก็ยังมีนโยบายแนวทางที่จะสนับสนุนงานการศึกษาสายอาชีพ ให้กับกศน.พิปูนด้วย โดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  ของหมู่ที่ 4 ตำบลยางค้อม ซึ่งกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งและ  ขณะนี้ก็ได้ต่อยอดเป็นกลุ่มผลิตเครื่องแกง   ออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคแล้ว

             กศน.พิปูนขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่.ธกส.สาขาพิปูนทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดี   ในวันนี้ กศน.พิปูนคิดว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี