เมื่อวาน(วันพฤหัสบดี ที่1 ก.พ. 2550) ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10  ซึ่งในปีนี้ทางคณสหเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครับ โดยคณะที่ส่งนักกีฬาที่ลงแข่งขันมีด้วยกันทั้งหมด 6 คณะครับ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งในปีมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ ป้ายคัชเอาท์ PR.ทางสถานีวิทยุมน. เสียงตามสาย หน้า Web Site ของคณะสหเวชฯ  และของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงทำให้ผู้มาร่วมพิธีเปิดมีเป็นจำนวนมากทีเดียวครับซึ่งต้องยกความดีทั้งหมดนี้ให้กับทางสโมสรนิสิตคณะสหเวชฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานออกมาดีทีเดียวครับ ผมเลยมีโอกาสไปบันทึกภาพและนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ

    <p align="center">   </p><p align="center">  </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"> </p>