QA วันละดัชนี : 18. การพัฒนาสภาพทางกายภาพ

บอย สหเวช

   สำหรับเกณฑ์ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน เมื่อพูดถึงเรื่อง การพัฒนาสภาพทางกายภาพ ต้องนึกถึงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปีนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. หลายกิจกรรมครับ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดของปีนี้ คือ การพัฒนามาตรฐานส้วม ตามมาด้วยกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย กิจกรรมศึกษาดูงานบริษัท NOK กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.และ กิจกรรม Big Cleaning Day

    ผมขอเกริ่นเรื่องกิจกรรมพัฒนามาตรฐานส้วมก่อนนะครับ เริ่มตั้งแต่ผมได้ขอความเห็นชอบจากท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และอ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับผิดชอบในโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน ในการขอสมัครเข้าร่วมประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ทั้ง 2 ท่านให้ความเห็นชอบ ผมจึงทำเรื่องสมัครเข้าร่วมประกวดส้วม ส่งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549

     วันที่ 29 ธันวาคม 49 เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในปี 2549 ผมเรียกพนักงานทำความสะอาดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำส้วมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และได้สอบถามถึงความต้องการของพนักงานทำความสะอาดว่าต้องการอะไรบ้าง (BAR) ที่สำคัญงานนี้มีรางวัลจูงใจในการทำงานให้ด้วยครับ

         วันที่ 22 มกราคม 50 ผมให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อบริษัทที่ขายน้ำยาทำความสะอาด มาแนะนำวิธีการใช้น้ำยากับพนักงานทำความสะอาดของคณะ 

  

            วันที่ 25 มกราคม 50 ผมซักซ้อมกับพนักงานทำความสะอาดอีกครั้งถึงมาตรฐานห้องน้ำ
 

 


          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 50) ผมนัดประชุมกรรมการตรวจประเมินซักซ้อมถึงการตรวจมาตรฐานห้องน้ำ โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 รอบ เช้า 1 รอบ และบ่ายอีก 1 รอบ

          สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์นี้ พนักงานทำความสะอาดทุกคนจะมาทำความสะอาดใหญ่ห้องน้ำ โดยนำเครื่องมาขัดห้องน้ำทุกห้องของคณะให้สะอาด พอสัปดาห์หน้าผู้ที่จะเข้าห้องน้ำจะต้องเปลี่ยนรองเท้าฟองน้ำก่อนเข้าห้องน้ำครับ   

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           1 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 75826, เขียน: 01 Feb 2007 @ 20:53 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โอโห....วันนี้ดิฉันได้พิสูจน์แล้วว่า ห้องน้ำสะอาดมากค่ะ ได้ข่าวว่าคุณชรินทร์ (คุณชรินทร์  ร่วมชาติ) และคุณจักร (คุณจักรพงศ์  แสงจักร)  ก็ช่วยลงแขกกันด้วย ขอบคุณมากค่ะ