ทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์

ศบอ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ ในระหว่างที่ 24-26 มกราคม 2550 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์         ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศบอ.เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย  (สะเพลง)  จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์     ณ ค่ายอภัยบริรักษ์  จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่  24 -26 มกราคม  2550   กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชน  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน  110  คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนได้ตระหนัก และปลูกจิตสำนึกในการเผยแพร่  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติดและโรคเอดส์  และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  มีความรักความสามัคคี  สมานฉันท์ ในกลุ่ม   เกิดการเรียนรู้ตามแนวเศรฐกิจพอเพียงจากการศึกษาดูงาน  กลุ่มทอผ้า การแปรรูปอาหารทะเลน้อย   และเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความอดทนจากการเดินทางไกล  เกิดความสามัคคี และความเอื้ออาทรจากการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  

 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร สะเพลง จำนวน  80,000 บาท     

  องค์กรนักศึกษา กศน.เฉลิมพระเกียรติ  ขอขอบพระคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่ให้การสนับสนุน   ตลอดทั้งวิทยากรทุกท่านจาก ช พัน 401 กองร้อย 1 ทุกท่าน

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ 

 โดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรม

 

 

 เตรียมความพร้อม โดยคำแนะนำของ ผอ.และนักศึกษาทุกคนก็ตั้งใจ

และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่าย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค่ายทักษะชีวิตเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์

คำสำคัญ (Tags)#ค่ายทักษะชีวิต

หมายเลขบันทึก: 75823, เขียน: 01 Feb 2007 @ 20:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ชมภู ชุตินันทกุล
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 
            สวัสดีคะ ผอ.เรวัฒน์ และคณะ ศบอ.เฉลิมพระเกียรติ  ทั้งการเขียนและการนำภาพมาเสนอ ทำให้เห็นภาพของการจัดงาน  ดีใจนะคะที่มีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ หรือกองพันทหารเข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ถือเป็นความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม กศน. ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2550 แล้วจะเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของงานอีกนะคะ
หนึ่งตะวัน
IP: xxx.24.178.244
เขียนเมื่อ 

              ขอให้ท่านผอ.ศบอ.เฉลิมพระเกียรติ      

       มีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

                            

                    Happy   Valentines  Day

เขียนเมื่อ 

ค่ะสวัสดีค่ะ ผอ.เรวัฒน์  หวังว่าผอ.และคณะศบอ.เฉลิมพระเกียรติมีเรื่องดี ๆ มานำเสนออีกน่ะค่ะ

wassna
IP: xxx.143.162.193
เขียนเมื่อ 

แวะชมแล้วนะคะ  ดีใจจังเห็นกิจกรรมทีจัดได้ดีมาก