ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาโดยการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างตัวแทน/หัวหน้าสาขาวิชา/นายกสโมสรนิสิตในการกำหนดจำนวนของตัวแทนที่จะรอรับนักเรียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์อีกทั้งไม่ให้มีการตีกลองร้องเพลงบริเวณ บขส. สืบเนื่องจากเป็นการสร้างความไม่สงบถือเป็นการผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยแต่เราคงทำยังงั้นไม่ได้  คงต้องค่อยบอกค่อยกล่าวแนะนำนิสิตต่อไปไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไป