ขั้นที่ 1 กำหนดและสร้างทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM Team) ...สมัครแบบไม่ได้ตั้งใจ
ขั้นที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กร ... มีแล้ว มีแล้วจ้า
ขั้นที่ 3 ดำเนินการสำรวจระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร..ยังไงอ่า
ขั้นที่ 4 คัดเลือกโครงการนำร่อง (Quick Win-KM Projects) ... มีแล้ว 3 โครงการ ได้มาแบบปั่นป่วน
ขั้นที่ 5 สร้างโครงสร้างการจัดการ KM ในองค์กร ...งง งง งง งง
ขั้นที่ 6 กำหนดเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ KM ...อุปกรณ์พร้อม แต่บุคลากร ยัง งง งง งง ไม่เลิก
ขั้นที่ 7 กำหนดแผนปฏิบัติการหลัก ... แผนมีมาก่อนโครงการ เริ่มเพี้ยนอีกแล้วเรา
ขั้นที่ 8 การติดตาม ควบคุม และเปิดโครงการ ...ไปไม่เป็นแล้วค่า