จากการเข้ารับการอบรม The Practical Application of Technology in English Language Teaching ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา วันที่ 30 - 31 มกราคม 2550 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้นหาสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจทาง Internet ดังนี้

www.gmsoftware.com.au/spelling

www.adcteach.com

www.alliedvd.com

www.alpha-read.com

www.aasa.org

www.asd.com

www.asw.waw

www.dliflc.edu

www.starfall.com

www.storyplace.org

www.manythings.org

www.yakpack.org

ท่านใดที่สนใจสามารถค้นหากิจกรรมสื่อการสอนได้จากเว็บไซต์ท่แนะนำนะค่ะ ขอบคุณมาก