นำ 52 Virtues of the Week จากแผ่นโปสเตอร์แจกเด็กนักเรียนของคุณครูที่เมืองเพิร์ธมาฝากต่ออีก 15 ข้อค่ะ

25.Joyfulness
    
ความร่าเริงแจ่มใส
30. Mercy
      ความเมตตาปรานี 
35. Patience
      ความอดทน
26. Justice
     ความยุติธรรม 
31. Moderation
     
ความพอดีพอเพียง
36. Peacefulness
     
ความรักสันติ
27. Kindness
     ความเมตตากรุณา
32. Modesty
     
ความสุภาพถ่อมตน
37. Prayerfulness
     
ความเคร่งศาสนา
28. Love
      ความรัก 
33. Obedience
     
ความเชื่อฟัง
38. Purposefulness
     
การมีเป้าหมาย
29. Loyalty
     
ความจงรักภักดี
34. Orderliness
     
ความมีระเบียบวินัย
39. Reliability
     
ความน่าไว้วางใจ

มีหลายๆคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าคำที่แปลไว้นะคะ หากท่านผู้ใดอยากช่วยแต่งเติมหรือมีคำที่คิดว่า สื่อสารได้เหมาะสมตรงมากยิ่งขึ้น ช่วยต่อเติมมาด้วยนะคะ เราทุกคนจะได้นำไปใช้ นำไปคิดในการดำเนินชีวิต เพื่อกันและกันค่ะ