ไม่คิดว่าจะได้มาเข้า blog นี้เพราะไม่รู้จักอาศัยถามคนอื่นว่าจะสร้างเว็บทำยังไงเค้าเลยแนะนำใหมาที่นี่บังเอิญจังเลย