เนื่องจาก ชาวคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเวลาดูงานที่คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรน้อยมาก จึงได้ประสานงานให้มน. เตรียมข้าวกล่องไว้ใน คุณ วิรงรอง น่ารักมาก ได้เตรียมข้าวกล่องแถมขนมใส่ใส้ ขนมกล้วยและขนมฟักทอง ห่อให้ชาว มข.ได้รับประทานและหิ้วไปรับประทานต่อในรถยนต์เพื่อเดินทางต่อได้ด้วย   ส่วนในการดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พวกเรามีเวลาอยู่ที่ มช. นานกว่า ชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเลี้ยงอาหารกลางวัน แถมมีอาหารว่างจัดเป็นเซ็ตใส่กล่องพร้อมน้ำ โดยคุณพี่ส่งศรี เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. บอกว่า เอาไว้ให้ชาวขอนแก่นนำไปรับประทานแก้หิวในการไปชมงานพืชสวนโลก น่ารักจริงๆทั้งสองมหาวิทยาลัย