หอคำหลวง

บรรยากาศรอบหอคำหลวง

อันนี้มันตรงไหนหว่า ?