วันนี้ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับภาพค่ะ เล่าเรื่องราวด้วยภาพถ่ายแทนตัวอักษรค่ะ

เขียนวันละ 3 บันทึกก็เพียงพอแล้ว