เมื่อวันที่  4-5  มกราคม  2550  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์  ณ  รีสอร์ทเขาค้อวัลเล่ย์  จังหวัดเพชรบูรณ์     โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์  คณะรัฐศาสตร์