อำเภอปาย เป็นอำเภอเล็กๆ ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก ยกเว้นแต่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติประเภทแบกแพค ที่มุ่งหน้ามาหาความสงบ และความงามตามธรรมชาติ