Contact

แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์

ได้เข้าร่วมโครงการปรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2550 ณ เขาค้อวัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบูรณ์   สิ่งที่ได้รับคือการได้ร่วมระดมความคิด และสามารถนำมาปรับใช้กับแผนกลยุทธ์คณะได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 74555, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 6, Read: Click

Tags #แผนกลยุทธ์#เขาค้อ#คณะนิติศาสตร์

Recent Posts 

Comments (6)

หวัดดีจ๊ะ

เขาค้อวัลเล่ย์.....ประทับใจมิรู้ลืมล่ะก้า

ยินดีจัง  ที่วันนี้มาเป็นเกียรติในโครงการ

หวัดดีเพื่อน ไปเข้าห้องน้ำกันไหม

 

  • การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นสิ่งสำคัญครับ
ได้รับความรู้มากๆจากวิทยากร