ภาพบางส่วนของการอบรมค่ะ งานนี้มีท่าน อ.Beeman มาช่วยดูด้วย ผู้เข้ารร่วมอบรมมีไม่เกิน 20 คน ทุกคนสนใจการอบรมครั้งนี้มาก สังเกตได้จากการที่ทุกคนที่มาอบรมมีรูปประกอบ blog ทำให้ไม่ต้องอธิบายวิธีการนำรูปขึ้นนี้เลย

 

 

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล