การเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

FreeMan
การเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

การเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

โดย นายจตุภูมิ  ภูมิบุญชู

ความนำ

   สืบเนื่องจากการที่ข้าพเจ้า(ผู้เขียน)ได้รับมอบความไว้วางใจจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้รับหน้าที่เป็นผู้สอนในรายวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (ผู้เขียนเข้ารับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 และเข้าเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 จนกระทั่งปัจจุบัน) ทำให้ผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อพัฒนากการเรียนการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทัดเทียมกับการศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยสืบไป ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ใน 4 หัวข้อ คือ

  1. เนื้อหารายวิชาที่สอน
  2. ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
  3. กิจกรรม เทคนิคการสอน
  4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1. เนื่อหารายวิชาที่สอน

       สำหรับเนื่อหารายวิชาที่สอนนั้นก็คงไม่มีอะไรต่างจากการเรียนการสอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในมหาวิทยาลัยอื่นๆ นัก แถมบางครั้งจะมีคำอธิบายน้อยกว่าด้วย เนื่องจาก ผู้เขียนยังมีประสบการณ์การอ่านคดีพิพาทระหว่างประเทศมาน้อยทำให้บอกข้อเท็จจริงได้น้อย และชี้ประเด็นที่ซับซ้อนไม่ได้มากนัก

 The deliberation room of ICJ

 

 
 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ลักษณะการจัดการการเรียนการสอน

 

กิจกรรม เทคนิคการสอน

กิจกรรมและเทคนิคที่ผู้เขียนใช้ในการสอนกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างที่ผู้เขียนรับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวอยู่มีหลายอย่าง เช่น

1.จัดกิจกรรมฉายสารคดี และภาพยานตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศโดยให้นิสิตBrain storm ว่านิสิตได้อะไรจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้และ ภาพยนตร์ หรือสารคดีเรื่องดังกล่าวนี้ให้ประเด็นในทางกฎหมายอย่างไร

2.กระตุ้นถามนิสิตโดยสม่ำเสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบโลกที่เกิดขึ้นและกำลังอยู่ในความสนใจของประชาคมโลก เพื่อกระตุ้นให้นิสิตค้นหาข้อมูลและให้ความสนใจ

3.ตั้งคำถามต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมอบหมายให้นิสิตไปหาคำตอบมาเล่าให้เพื่อนๆในชั้นฟังเพื่อขยายโลกทัศน์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1.การขาดประสบการณ์ในการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

2.หนังสือประกอบในห้องสมุดที่ไม่เพียงพอ

3.การขาดความรู้ความสนใจในเหตุการณ์ต่างประเทศของนิสิตนักศึกษา

 

ปล.ยังเขียนไม่เสร็จนะครับจะแวะเข้ามาเพิ่มข้อมูลเรื่อยๆ

Old Soldier ๙ ตุลย์ ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขียนยามเบื่อ

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#นเรศวร#คณะนิติศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 74559, เขียน: 26 Jan 2007 @ 14:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ  ที่เป็นเกียรติในโครงการวันนี้

ปิยะดา
IP: xxx.172.135.8
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะหาบทความที่อาจราย์ให้หาไม่เจอ

บทความที่อาจารย์ให้โหลดอยู่ที่ไหนคะ

อาจารย์ส่งมาให้ทางอีเมลล์ได้มั้ยคะ