วันที่ 29 มกราคมนี้เราชาวศูนย์อนามัยที่ 8 จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวปลา"พฤติกรรมบริการที่โดนใจ"เป็นรากที่ 1 โดยมีเจ๊แอ๊วคุณพิมพ์ชนก แพสุวรรณเป็นคุณอำนวย

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เราก็จะมาเล่าเรื่องกันต่อในหัวปลา"ระบบบริการ"เนรากที่ 2 โดยมีคุณอำนวยเป็นพี่แหม่มคุณสิรินันท ธิติทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการนอก

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เรามีทีมงานกลุ่มหัวปลา"สถานที่และสิ่งแวดล้อม" มาเล่าเรื่องเป็นรากที่ 3 โดยมีผอ.รพ.นพ.ชาญชัย บรรพตปราการ, พี่ทิพย์พร แย้มชู หัวหน้าพยาบาลและพี่หน่อย  คุณรุ่งรัศมี แก้วมั่นเป็นคุณอำนวย ก็ดูมีคุณอำนวยเยอะหน่อยคะเพราะเป็นเรื่องที่อาจต้องใกล้เคียงกับเงินๆทองๆ

         สุดท้ายเราหวังว่าจะได้ 1. ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น

                                               2. ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

                                               3. ข้อร้องเรียนน้อยลง