โปรแกรมน่าสนใจ มากๆ เพราะสามารถสั่งพิมพ์ จาก dos (ภายใต้ windows xp/98 ได้)

แต่มีข้อด้อยคือ ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

น่าจะติดต่อซื้อได้ (เค้าบอกว่า ถ้าติดต่อซื้อจะพัฒนาภาษาที่ต้องการให้)

ประมาณพัฒนา thaicodepage 

web นี้ www.dos2usb.com