เช้าวันที่ 11 มกราคม 2549 เราก็มีโอกาสได้ต้อนรับทีมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ซึ่งเดินทางมาทั้งหมด 21 คน และเมื่อรวมกับทีมผู้พร้อมให้อย่างเราแล้วก็รวมเป็นกว่า 50 คน

นพ.นิพัธ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น

คุณลัดดาวัลย์รับหน้าที่คุณอำนวย

ภก.เอนก หัวหน้าทีม รพร.ธาตุพนม

คุณรัชดา Project menager DM

เล่าถึงงานเบาหวานที่เริ่มมา 4 ปี โดยคัดกรองที่ศสช. ถ้าพบผิดปกติส่งเบาหวานรายใหม่เข้ามารับการรักษาใน Clinic Dm โรงพยาบาลพุทธฯ ถ้าคุมน้ำตาลได้ ส่งกลับ ศสช. แต่ถ้าถ้าต้องนอนโรงพยาบาลส่งตึกผู้ป่วยใน

คุณศิริรัตน์ PCU บ้านคลองเล่าถึงการคัดกรองใน PCU

คุณมณีวรรณ นักสุขศึกษา เล่าถึงกิจกรรมค่ายเบาหวาน หัวใจสำคัญของการทำ คือ class, clamp, club (สนุก ปลอดภัย ได้เพื่อน ) และที่เคยทำค่ายฯมา 2 วัน 2 คืน สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือ

  1. สร้างภาวะผู้นำ
  2. ฝึกการเจาะเลือด
  3. ทักษะการเลือกทานอาหาร
  4. การออกกำลังกายที่ถูกต้อง

 คุณมนูญ นักสุขศึกษา เสริมว่า การบอกให้ทำอย่างนั้น อย่างนี้ กับการให้เขาศึกษาเอง ทำเอง มันแตกต่างกัน คือ คนไข้DM ที่ดูแลตัวเองได้ดี แล้วทำอย่างไรก็ได้ให้เป็น good model และแนะนำคนอื่นได้ พัฒนาคนอื่นต่อได้ด้วย

การรวม PCT ทีม มีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการปรับมาเรื่อย ๆ คณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ทุกคนทำงานด้วยใจ ทุ่มเท และเห็นความสำคัญ ทำให้ทุกคนอยากทำงาน

  คุณอุทุมพร หน.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ผู้ป่วยที่ Admit ที่ ward มีทีมดูแลแผลที่เท้าโดยศัลยแพทย์/เทคนิกการทำแผล/อาหารประสานทีมโภชนาการ/ก่อนกลับบ้านประสานPCU ก่อน

พี่ปรีชาเป็นผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันสูง ควบคุมได้ดีและปัจจุบันเป็น good model

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสนุสนานและเป็นกันเองค่ะ และเราจะไปต่อด้วยการศึกษาดูงานใน Clinic DM