นอนวัดสันป่าสักวรอุไร                ยังไม่เริ่มเดินทางไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  แต่ทางเจ้าหน้าที่อยากให้ไปให้ขวัญกำลังใจผู้นำ  อสม.  สส.  นายกอบจ.  สว.  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีที่เดินทางมาดูงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่  เย็นวันนั้นแทนที่จะได้พักโรงแรมที่จองไว้แต่ได้เลือกพักวัดสันป่าสักวรอุไร  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดแพร่ธรรมาราม  หลวงพ่อภูมิเป็นเจ้าอาวาสที่มีความเมตตาสูงโชคดีที่วันนั้น  ท่านอาจรย์กัญหาวัดแพร่ธรรมารามเดินทางมาพักที่วัดเพื่อดูแลการสร้างศาลา  กลางคืนมีโอกาสนั่งสนทนาธรรมถึง 5 ทุ่มเศษ  ติดใจอิ่มเอิบเบิกบานได้นอนกุฏิวัด  ตอนเช้าเมื่อพระออกบิณฑบาตรมีโอกาสเป็นลูกศิษย์วัดถือถุงย่ามถอดรองเท้าเดินตามพระไปตามหมู่บ้าน                 เมื่อมองจากมุมของลูกศิษย์วัดสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดเดินอยู่ริมถนนเข้าไปในบ้านของชาวบ้านทำให้รู้สึกถึงความจริงของความเป็นอยู่ของประชาชน  ทำให้เข้าใจชีวิตของชาวบ้านมากขึ้น  ไม่หลงอำนาจตำแหน่งในชีวิตราชการ                กลับจากติดตามพระออกบิณฑบาตร่วมพิธีสวดมนต์เช้าหลังถวายอาหารเช้าพระได้ร่วมรับประทานอาหารกับญาติโยมในกะละมังใบเดียว  ฟังธรรมะที่ท่านอาจารย์เปิดเบา ๆ ผสมกับเสียงนกยามเช้าทำให้จิตใจสงบ  มีพลังเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตต่อไป                หากมีโอกาสจะเดินทางไปพักตามวัดต่าง ๆ บ้างให้สมกับที่มีคนพูดว่า จะเข้าวัดเอง  หรือจะให้หามเข้าวัด   สวัสดี   นพ.บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์โทร. 081-8868787วันที่ 25 มกราคม  2550