จากบันทึกของคุณโอ ในงานรวมพลคนเขียน Blog (ลิงค์)  และข้อคิดเห็นของ อ. Beeman 

  •  กรรมการพิจารณา Best blog ของ NU ประจำไตรมาสที่สอง...ได้แก่ อ.beeman, คุณบอย และคุณโอ..ครับ

   เพิ่งรู้ตัวครับว่า ผมร่วมเป็นกรรมการด้วยครับ ในระหว่างที่กำลังร่างเกณฑ์พิจารณา ท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้เชิญชวนให้ Blogger ของ NUKM ใส่ป้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

    เบื้องต้นสำหรับเกณฑ์การพิจารณาที่ยังไม่คลอด ผมขอเสนอว่าผู้ที่จะเป็น Best Blog of NU ควรใส่ป้าย มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกบันทึกด้วยครับ


                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         24 ม.ค. 50