หลังจากที่ อ. Beeman ลปรร. กับนายบอนใน ++++++++++  ซึ่งท่านอยากให้ช่วยกระตุ้น Blogger ท่านอื่นๆบ้าง   หลังจากรายงาน gotoknow trend 2549  จำนวน 5 บันทึกเสร็จสิ้น  + + + + + ก็เตรียมบันทึกนี้  เป็นยากระตุ้นตามที่ อ. Beeman ทิ้งข้อความมา   ได้สมการ :   กระตุ้นด้วยสถิติจาก อ. Beeman ซึ่งท่านจะสรุปสถิติของท่านเป็นประจำทุกเดือน  + สถิติแบบนายบอน =  Blog ranking+ สถิติมีไว้เพื่อทำลาย   เพื่อกระตุ้น Blogger ท่านอื่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน อ .Beeman ไปพร้อมๆกัน     Blog ranking+ :  สถิติมีไว้เพื่อทำลายภายใน 10 วัน (ม.ค.50)     คือ การนำจำนวนบันทึกของเดือนก่อน เป็นเป้าหมาย และดูจำนวนบันทึกในเดือนปัจจุบันว่า ห่างเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน   - เหลืออีกเท่าไหร่ ถึงจะทำลายสถิติ
- เวลาที่เหลือ คือ ช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสทำลายสถิตินั้น
- และหาสัดส่วนด้วยร้อยละ เปรียบเทียบศักยภาพของ Blogger ว่า
เมื่อเห็นข้อมูลในช่วง 20 วันแรกแล้ว  10 วันสุดท้ายของเดือน จะดึงศักยภาพออกมาทำลายสถิติได้หรือไม่

บางท่านในเวลา 10 วันนี้ อาจจะมีสัดส่วนจำนวนบันทึกมากกว่า 20 วันก็ย่อมได้

และนี่คือ
Blogger ที่หยิบมาดู Blog ranking+<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="657" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 4.65pt; width: 492.85pt; border-: collapse"><tbody> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; height: 12.75pt; border: windowtext 1pt solid"><p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">Blog</p></td> <td width="122" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">By </td> <td width="40" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> ธค.49 </td> <td width="67" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">1-20 มค.50</td> <td width="43" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> ผลต่าง </td> <td width="43" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> ร้อยละ </td> <td width="91" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> หมายเหตุ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">หน่วยตรวจสอบ ภายใน ม. มหาสารคาม</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> พี่แต้ว </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">0</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">1</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">1</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">100</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ทำลายสถิติแล้ว </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">gotoknow/paew</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">paew</td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">17</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">26</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">9</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">52.94</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ทำลายสถิติแล้ว </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">gotoknow/cardit</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> เพ็ญประภา </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">5</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">6</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">1</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">20.00</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ทำลายสถิติแล้ว </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">pandin</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> แผ่นดิน </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">23</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">25</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">2</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">8.70</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ทำลายสถิติแล้ว </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> ชุมชนคนชุดเขียว </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> พี่เล็ก ศุภลักษณ์ </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">10</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">9</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-1</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 10.00</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">MSUKM- Panda</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">panda</td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">16</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">13</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-3</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 18.75</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> ครูนอกโรงเรียน </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ครูนงเมืองคอน </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">20</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">16</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-4</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 20.00</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">เรื่องเล่า เบาๆ</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> นพ.สมบูรณ์ </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">9</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">7</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-2</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 22.22</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">beemanNUKM</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">Beeman</td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">58</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">45</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 13</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 22.41</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> นานาสาระ กับกองกลาง มมส. </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> อ้อ สุชานาถ </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">8</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">5</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-3</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 37.50</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> การวิจัยการศึกษา </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ทองสง่า </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">12</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">6</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-6</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 50.00</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">khajit's blog</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ขจิต </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">21</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">10</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 11</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 52.38</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ครูอ้อย </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">56</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">23</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 33</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 58.93</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> โอ๋-อโณ </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">30</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">12</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 18</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 60.00</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">ฅ. km :: Mahasarakham University</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> วิชิต ชาวะหา </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">41</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">16</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 25</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 60.98</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">จากแดนซา กุระ...สู่...พุ่มมะลิ</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> ไมโต </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">3</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">1</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-2</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 66.67</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">KPN</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> กัมปนาท อาชา (แจ็ค) </td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">24</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">8</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 16</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 66.67</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt"> เรื่องเล่าชาว Igs - nidnoi </td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">nidnoi</td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">14</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">4</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 10</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 71.43</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt"> <td width="253" valign="bottom" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 189.5pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt">[email protected] ( หนิง )</td> <td width="122" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 91.35pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">DSS พี่หนิง</td> <td width="40" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 30pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">3</td> <td width="67" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 50pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">0</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">-3</td> <td width="43" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt">- 99.97</td> <td width="91" valign="bottom" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 68pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 12.75pt; border-: solid windowtext 1.0pt"> รอ </td> </tr> </tbody></table>

จากตาราง ข้อมูล อ.Paew ทำลายสถิติของเดือนก่อนเกินมาแล้ว 9 บันทึก เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.94 อีก 10 วันยังสามารถที่จะเพิ่มร้อยละได้อีกเรื่อยๆ

ข้อมูลของ อ.Beeman อีก 14 บันทึก จะทำลายสถิติ 13 บันทึก คือ เท่าสถิติเดือนก่อน เหลืออีกร้อยละ 22.41 จะถึงสถิติของเดือน ธ.ค 49 หรือ จำนวนบันทึกในเดือน ม.ค. 50 ณ วันที่ 20 ม.ค. ลดลงร้อยละ 22.41 จากเดือนที่แล้ว

พี่เล็ก ศุภลักษณ์, อ.panda คุณหมอสมบูรณ์ พี่อ้อ สุชานาถ ครูนง… เติมบันทึกอีกนิด ก็ทะลุเป้าแล้วนะครับ

นอกจากจะไม่ว่างจริงๆ ซึ่งจะน่าเสียดายมาก เพราะอีกแค่เอื้อมเท่านั้นก็จะทำลายสถิติแล้ว

ส่วนท่านอื่นๆแม้จะเหลืออีกหลายบันทึก แต่เห็นเป้าแล้ว พลังที่ซุกซ่อนอยู่ อาจจะระเบิดออกมาทาง blog !!!!!


และเตรียมสรุปข้อมูลผลวิเคราะห์ราววันที่ 1-3 ก.พ.

1.ใครทำลายสถิติบ้าง มีผลต่างระหว่างเดือน ,ยอดรวมเท่าไหร่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง เป็นเท่าไร

2. สัดส่วนของร้อยละจำนวนบันทึกในระหว่างวันที่ 1-20 มค. กับช่วง 21-31 มค แต่ละคน ช่วงไหนมากกว่ากัน

สัดส่วนร้อยละจำนวนบันทึก คือ จำนวนบันทึกที่ปรากฏ หารด้วย จำนวนวัน

3. เปรียบเทียบศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของแต่ละท่าน

บันทึกรูปแบบนี้ ทำง่ายมากครับ ใช้เวลาน้อยกว่าหลายเท่า เก็บข้อมูลไว้ รอเวลา เมื่อครบกำหนด ก็รายงานทันที เพราะออกแบบให้ทำง่ายกว่า รายงาน สถิติอื่นๆที่เคยทดลองทำมา..

หากกระตุ้นหลายท่านเห็นผลที่ชัดเจน เดือนต่อไป หยิบชาว Blogger มาร่วมรายการทำลายสถิติเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ…….