วันนี้ได้อ่านข่าวดี...อีกครั้งและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์  3  โรงเรียนบ้านเม็กดำคนล่าสุด  "คุณครูเจริญ  ขาวเมือง"  และแสดงความยินดีกับ  "น้าเพ็ญ"  คุณครูบุญช่วย   แก้วอาจ  ขอให้นำสิ่งดีๆ มาสรรค์สร้างเพื่อเยาวชนต่อไปนะคะ