วันที่ 22 คณะวิจัยจะเข้าประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมกิจการของเพื่อนร่วมโครงการวิจัย 95 องค์กรของเรา

      เท่าที่วางแผนไว้ เรามีกำหนดการเดินทาง ดังนี้ค่ะ

             31 ม.ค.-1 ก.พ.      นครราชสีมา

             5-6 ก.พ.                พิษณุโลก

            12 ก.พ.                  กทม.

             14 ก.พ.                 ฉะเชิงเทรา

             19-21 ก.พ.            แม่ฮ่องสอน

             26-27 ก.พ.           นครสวรรค์

              28ก.พ-1 มี.ค..      ลพบุรี

              6-7 มี.ค.                มหาสารคาม

              8-9 มี.ค.                สุรินทร์

             13-14 มี.ค.             อุดรธานี

             15-16 มี.ค.             สกลนคร

             19-20 มี.ค.            หนองบัวลำภู

              21-22 มี.ค.           สุราษฎร์ธานี

              26 มี.ค.                ยะลา

               27-28 มี.ค.         สงขลา

                30 มี.ค.              สุพรรณบุรี

                3 เม.ย.              อยุธยา

   หมายเหตุ  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลบ้างนะคะ