สรัญญา 9

ฝึกงาน

สวัสดีค่ะ..วันนี้มาถึงร.ร เวลา07.15น.ค่ะมาถึงก็ตรงมาที่ห้องโสต ฯ เลยค่ะเริ่มทำงานแรกเลยคือเปลี่ยนวันที่ที่ตารางการใช้ห้องโสตฯที่ติดตั้งอยู่ในห้องโสตจะต้องทำการเปลี่ยนวันที่ทุกวันส่วน ที่คงที่คือวันจันทร์-ศุกร์และรายละเอียดการใช้ห้องแต่ละคาบเรียนจะเปลี่ยนทุก ๆ สัปดาห์แล้วแต่อาจาร์ยท่านใดจะทำการจอง

หลังจากลงไปเข้าแถวกับนักเรียนแล้วก็ต้องขึ้นมาประจำที่ห้องโสต ฯ และเช็คตารางการใช้ห้องโสตช่วงเช้าจะว่างมีจองอีกทีก็ตอนบ่ายโมง เวลา09.40น.มีอ.จริยาซึ่งสอนประจำวิชาสังคมศึกษาได้เข้ามาขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนฯ ดังนี้คือ

1.ตู้แอมป์เอนกประสงค์ 1 ตัว มีลักษณะคล้ายกับลำโพงตู้ตัวเล็ก ๆ มีที่จับหรือที่ถือด้านบนด้านหลังมีรูที่เสียบสำหรับไมโครโฟนและที่ปรับVolumeเพื่อปรับลดหรือเพิ่มระดับเสียง สวิสต์ไฟสำหรับเปิด-ปิดมีปลั๊กสายไฟของเครื่องยาวประมาณ3เมตร

2.ไมโครโฟนมีสาย 1 ตัว

เมื่อเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วจะต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนให้ยืมทุกครั้งมีขั้นตอนดังนี้

1.นำตู้แอมป์เอนกประสงค์มาเสียบปลั๊กไฟและนำไมโครโฟนมาเสียบที่ รูที่เสียบสำหรับไมโครโฟนที่ตู้แอมป์เอนกประสงค์จากนั้นเปิดสวิสต์ไฟที่ตู้แอมป์เอนกประสงค์

2.หมุนVolumeจากหมายเลข 0 หมุนเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 5 จากนั้นเปิดไมโครโฟนโดยมีปุ่มเลื่อนON/OFF ให้เลื่อนปุ่มไปทางON แสดงว่าได้เปิดไมโครโฟนแล้วและทดสอบโดยการพูดกับไมค์1234 ถ้ามีเสียงออกจากลำโพงแสดงว่าใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนให้ยืมทุกครั้งจะต้องทำการจดบันทึกที่แฟ้มยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนฯ โดยจะต้องลงรายละเอียดดังนี้ ว/ด/ปที่ยืม ชื่อผู้ขอยืม ยืมอุปกรณ์ใดบ้าง รหัสของอุปกรณ์นั้น ๆ เช่น ตู้แอมป์เอนกประสงค์ 1 ตัว รหัส วว.10/45    วว.= โรงเรียนวัดสังเวช  10 = ลำดับเรียงของตู้แอมป์เอนกประสงค์  45 = ปีพ.ศ. 2545   สุดท้ายลงชื่อผู้ให้ยืมและผู้รับ

หลังจากให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนฯ แล้วก็มาทำงานต่อจากเมื่อวานจัดหมวดหมู่ของไฟล์รูปภาพว่ามีงานใดบ้างเพราะว่ารูปภาพยังปนกันอยู่จะต้องจัดทำให้เป็นระเบียบโดยเข้าไปเช็คไฟล์รูปภาพที่โปรแกรมACDSee และเลือกดูรูปภาพที่My Document  จากนั้นก็เช็คดูรูปภาพและพิมพ์ชื่อไฟล์ของรูปภาพแลเระบุวันที่ด้วยเช่น 2พ.ย.48 กฐินพระราชทานเพื่อสะดวกในการค้นหาในครั้งต่อไป

ตอนบ่ายก็เตรียมติดตั้งเครื่องโอเวอร์เฮดด์ 1 ตัว โดยการเสียบปลั๊กไฟและไมโครโฟน 1 ตัวเสียบปลั๊กที่รูเสียบไมค์ 1 เปิดเครื่องเสียงและเช็คระบบเสียง

ประสบการณ์ที่ได้จากวันนี้

1.ในการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนฯ ทุกครั้งจะต้องทำการเช็คอุปกรณ์ก่อนให้ยืมทุกครั้งเพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์นั้น ๆ ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้จะได้ทำการส่งซ่อมแซมและป้องกันการนำไปใช้แล้วเกิดความเสียหายจะได้มีผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

2.ได้ฝึกการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการดูภาพในโปรแกรมACDSee โดยโปรแกรมนี้เมื่อเปิดขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นไฟล์ภาพต่าง ๆ เรียงกันอยู่เมื่อคลิกไปที่ไฟล์ภาพหนึ่งก็จะมีภาพย่อย ๆ ที่ซ่อนอยู่ในนั้นขึ้นมาให้เราได้เลือกดูได้สะดวกถ้าต้องการย้อนกลับไปคลิกที่ Backไปข้างหน้าคลิกที่ Forward เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)