เช้าวันนี้ถึงสถานที่ทำงานเวลา 7.30 น.รายการโฮมรูมเรื่องวันลอยกระทงซึ่งเป็นหัวข้อแรกของรายการโฮมรูมที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทรายการ ซึ่งได้รับคำชมเชยจากอาจารย์พี่เลี้ยงว่าให้ความรู้ดีและมีลูกเล่นหลากหลาย เข้าใจง่ายและสื่อสารเข้าใจได้ดี  หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โปรแกรมเพื่อช่วยในการทำไตเติ้ลรายการโฮมรูมกับครูพี่เลี้ยง จากโปรแกรมนีโรเอ็กเพรส ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนักเพียงแต่เป็นโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ ต้องใช้โปรแกรม 3D ช่วยเหลือในการจัดทำ โยมีขั้นตอนที่สามารถทำได้จากนีโร คือการทำอักษรกราฟฟิก ส่วนภาพกราฟฟิกไตเติ้งด้านหลังต้องนำมาจาก โปรแกรม 3D  ซึ่งมีรูปแบบสำเร็จให้เราได้เลือกใช้ไม่ยากต่อการนำมาประกอบการทำไตเติ้ลรายการ ซึ่งผลงานที่ออกมา จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยง