ณรงค์ชัย 15/11/48 วันที่ 5 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หายไปช่วยงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยมาคราฟ

เมื่อวันที่ 14/11/2548 มีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูลีคซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการควบคุมงานทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยจึงได้ส่งหนังสือเรียกตัวช่วยกิจกรรมไปยังโรงเรียนราชวินิตสถานที่ฝึกงานของข้าพเจ้า

วันนี้ 15/11/2548 วันที่เข้าพเจ้าเข้าฝึกปฏิบัติการฝึกงานวิชาชีพวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการถ่ายทำภาพประกอบรายการ โฮมรูม เรื่องวันลอยกระทง เรื่องการจัดบอร์ดของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และถ่ายภาพข่าวเด็กเล่นประทัดไฟแล้วเกิดอุบัติเหตุเพื่อประกอบรายการ รวมทั้งยังช่วยครูพี่เลี้ยงในการตัดต่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเรียนรวมของเด็กพิการหูหนวก หลังจากนั้นครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายใก้เขียนสคริปราบยการโฮมรูม โดยให้ข้าพเจ้าเลือกหัวข้อในการเขียนสคริปจากวีดีทัศน์เรื่องซุปเปอร์จิ๋วตามที่ข้าพเจ้าสนใจและมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าเลือกเขียนสคริป จำนวน 4 เรื่อง คือเรื่องของการแปรงฟันก่อนนอน เรื่องการระมัดระวังการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ  เรื่องการห้ามเข้ามใกล้ที่อันตราย  เรื่องการออกกำลังกาย โดยเขียนบทจากการดูวีดีทัศน์ให้เข้าใจพอสังเขปแล้วนำมาเป็นบทนำก่อนชมวีดีทัศน์ในหัวข้อต่าง ๆ โดยอาจารย์พ่เลี้ยงได้แนะนำให้เขียนบทรายการเป็นบทละครแล้วให้นักเรียนเป็นผู้แสดงในรายการเพื่อสร้างให้รายการมีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ . . เวลา 16.00น. กลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่เตรียมงานฟุตบอลยูลีค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)