GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ก้าวแรกสู่ถนนปริญาโท

การต่อสู้เพื่ออนาคต

   กราบเรียน ท่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ท่านคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณาจารผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าทีทุกๆท่าน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโทที่ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเอง รวมถึงพี่ๆที่เรียนต่อด้วยกันทุกท่านที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ กระผมในฐานะน้องเล็กของรุ่นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆท่านเอาไว้ ณ โอกาศนี้ด้วยครับ สุดท้ายนี้เมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้ว รุ่นแรกอย่างเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ถึงฝั่ง โดยมีคณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ค่อยชี้แนะและบังคับหางเสื่อให้เดินไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ขอขอบพระคุณเอาไว้ล่วงหน้ามา ณ โอกาศนี้ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 7347
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)