แบบประเมินงานธุรการ โดยภายในงานธุรการได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันภายในงานในการออกแบบประเมินชุดนี้ด้วย

สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในงานธุรการ