บัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดลได้ชื่อว่าจัดการศึกษาเข้มข้นที่สุด   คุณภาพระดับนานาชาติ   มีดัชนีหลายตัวที่ยืนยันความเป็นแนวหน้าของ ม.มหิดล ในด้านบัณฑิตศึกษา   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          ผมชื่นชม ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร   สวัสดิวัตน์   และคณะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยที่ริเริ่มมาตรการหลายอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพ   และเพื่อดึงดูดนักศึกษา "เก่งและดี"   เข้ามาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล

          อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

วิจารณ์   พานิช
๑๐ ม.ค. ๕๐