โรงพยาบาลที่เข้าประกวด"โรงเรียนพ่อแม่ดีเด่น"

เหมือนนางงามที่ถูกคัดเลือกมาแล้วจากจังหวัด..นำสู่เวทีระดับเขต

      จากความเดิมที่เคยเล่าให้ฟังนะค่ะว่า "โรงเรียนพ่อแม่ ซึ่งก็คือ โรงเรียนที่เตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่ให้มีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการลูกได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งลูก 5 ขวบปีแรก"  ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 8 เรารับผิดชอบดำเนินการในเขต 3 (พิจิตร,กำแพงเพชร,อุทัยธานี,นครสวรรค์) ได้มีการจัดทำโครงการ..แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในเขต 3 โดยมีการคัดเลือกโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่มาระดับหนึ่งแล้วเข้าประกวด....

Resize+of+2       ผลจากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่ง ได้คัดเลือกนางงามรอบแรก  ดังมีรายชื่อ ดังนี้

1. จังหวัดนครสวรรค์ ...

รพท.  ได้แก่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รพช.  ได้แก่ โรงพยาบาลตาคลี,โรงพยาบาลลาดยาว,โรงพยาบาลชุมแสง

2. จังหวัดพิจิตร...

รพท. ได้แก่ โรงพยาบาลพิจิตร

รพช. ได้แก่ โรงพยาบาลตะพานหิน,โรงพยาบาลสามง่าม,โรงพยาบาลวังทรายพูน

3. จังหวัดกำแพงเพชร...

รพท. ได้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

รพช.ได้แก่โรงพยาบาลคลองลาน,โรงพยาบาลวังกระต่าย,โรงพยาบาลลานกระบือ

     ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปีนี้ขอดูงานที่อื่นก่อนค่ะ  แล้วปีหน้าจะมาท้าดวลใหม่ค่ะ  แล้วเราจะไปประเมินให้คะแนนเพื่อนำมาตัดสินว่าใครได้เป็นนางงาม"โรงเรียนพ่อแม่ดีเด่น ประจำปี 2550" ตามเกณฑ์นี้นะคะ

หมวดที่ 1  นโยบายกับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่

กิจกรรม

1. นโยบายหรือจุดมุ่งหมายกิจกรรม
1.1 มีนโยบายโรงเรียนพ่อแม่
1.2 เจ้าหน้าที่รู้จักโรงเรียนพ่อแม่
1.3 เจ้าหน้าที่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร และรู้ระยะเวลาให้บริการ
1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หมวดที่ 2   การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็ก0-5 ปี
กิจกรรม
2. รูปแบบของกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
2.1 รูปแบบการให้ความรู้แบบพ่อแม่มีส่วนร่วม
2.2 มีตารางกิจกรรมการให้ความรู้ติดชัดเจน
2.3 พ่อ/แม่ได้รับความรู้ตามเกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่
2.4 การอบรมมีพ่อ/ญาติเข้าร่วมอบรมด้วยทุกครั้ง
2.5 จำนวนพ่อ/ญาติ  แม่ที่เข้าอบรมแต่ละครั้งไม่เกิน 20คน
2.6 มีสถานที่เฉพาะสำหรับการสอน
2.7 มีแผนการสอนที่เหมาะสม
2.8 มีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
2.9 มีนวตกรรมการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

หมวดที่ 3 ความต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีมของการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

 
กิจกรรม
3. ความต่อเนื่องและการเชื่อมต่อในการดำเนินงาน
3.1 มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่ต่อเนื่อง
3.2 มีทีมสหสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3.3 มีแผนการสอนที่เชื่อมโยงกัน
3.4 มีระบบส่งต่อและแก้ปัญหาร่วมกัน
3.5 มีสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพ่อแม่

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนพ่อแม่

หมายเลขบันทึก: 73441, เขียน: 19 Jan 2007 @ 13:40 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 23:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
จังหวัดกำแพงเพชร น่าจะเป็น "โรงพยาบาลพรานกระต่าย" นะคะ ไม่ใช่โรงพยาบาลวังกระต่าย
thanks..จ้ะ ผิดพลาดบางประการ..แต่ก็ยังดีที่มีกระต่ายนะเนี่ย