ท่านพระสา แอมเล่าให้พระเขมรฟังว่า เมืองไทยมีผู้บริจาคเลือดขาประจำ พระเขมรสนใจกันมาก ฝากถามผู้เขียนว่า บริจาคแล้วเป็นอย่างไร เพลียมากไหม เล่าเรียนไปด้วยบริจาคด้วยจะไหวไหม

  • ผู้เขียนเรียนท่านพระสา แอมว่า ผู้บริจาคเลือดในเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรูปร่างใหญ่โต หรือแข็งแรงอะไรเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นคนรูปร่างปานกลาง หนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป

ภาพที่ 1: สนามและกุฏิในวัดเวฬุวัน พนมเปญ... โปรดสังเกตหน้าดินที่บางมาก บริเวณใดที่หน้าดินบางมากๆ มักจะทำการเกษตรได้ไม่ค่อยดี เสี่ยงต่อการเกิดป่าเสื่อมโทรม (กรณีเป็นป่า) และทะเลทราย...

เรื่องบริจาคไปด้วยเรียนไปด้วยนี่... ไม่น่าห่วง เพราะผู้บริจาคไทยส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษา ท่านเหล่านี้เรียนไปบริจาคเลือดไปทั้งนั้น

  • ก่อนบริจาคเลือด... ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมาย ให้กินน้ำมากหน่อย สังเกตสีปัสสาวะให้มีสีจาง หรือมองไม่เห็นสีก่อนบริจาคสัก 1 วัน เพื่อป้องกันเป็นลม หลังบริจาค.... ให้ดื่มน้ำมากหน่อยไปอีก 2 วัน เพื่อป้องกันเป็นลมเช่นเดียวกัน

คนเขมรมีธรรมเนียมที่ดีมากอย่างหนึ่งคือ เมื่อพบคนอื่นทำความดีจะขอส่วนบุญ... การขอส่วนบุญแบบนี้มีข้อดีหลายอย่าง

  • อย่างแรกคือ ผู้ให้จะได้บุญเพิ่มขึ้นจากการให้ส่วนบุญ (ปัตติทาน) ส่วนผู้รับจะได้อนุโมทนาบุญ (อนุโมทนาทาน) เลยได้บุญเพิ่มไปทั้งสองฝ่าย

คุณอาของผู้เขียน (พ.อ.ธงชัย – คุณนิตยา แสงรัตน์) สนับสนุนการแปล และพิมพ์พระไตรปิฎก อรรถกถา และตำราพระพุทธศาสนาเป็นภาษาเขมร

  • อาจารย์สาเรนเป็นกัปปิยะ หรือเป็นคนจัดการเรื่องเงินให้ท่านพระสา แอมตอนไปเรียนที่วัดท่ามะโอ เมื่อพบกันครั้งรแกนั้น... ท่านได้ให้ส่วนบุญจากการบวชมา 10 ปีเศษให้ผู้เขียนได้อนุโมทนาสาธุ (ต่อมาท่านสึกจากชี เพราะสุขภาพไม่ค่อยดี ขอพักยกไปกินข้าวเย็นสักพัก...)

ตอนนั้นผู้เขียนกล่าวกับอาจารย์สาเรนว่า ขอให้ส่วนบุญจากการบริจาคเลือดเป็นการตอบแทน ให้กันไป... ให้กันมาแบบนี้ดี เพราะได้บุญเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย

  • พระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ช่วยแพทย์มาก่อน ท่านรับหน้าที่ดูแลพระภิกษุสามเณรในวัด พาไปชมห้องพยาบาลของวัด ที่นั่นมีหยูกยามากมาย

ภาพที่ 2: รถลากหน้าโรงแรมที่ปอยเปต

ภาพที่ 3: โรงพยาบาลเอกชนที่พระตระบอง โปรดสังเกตว่า มีรถพยาบาลจอดพร้อมบริการด้วย

ภาพที่ 4: คลินิกชานเมืองพนมเปญ

ภาพที่ 5: โรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองพนมเปญ

ภาพที่ 6: ป้ายด้านหน้าคลินิกทันตกรรม (หมอฟัน) โปรดสังเกตธงแดงมีดาวของเวียดนาม ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางไปกัมพูชา มีการปิดถนนหลายสาย ทำให้รถติดทีเดียว

    เชิญอ่าน:

    เชิญอ่าน:

  • บันทึกย้อนหลังบน Gotoknow ย้อนหลังได้... โดยเลือกจากปฏิทินกิจกรรมด้านขวามือของบล็อก
  • บ้านสุขภาพ > http://gotoknow.org/blog/health2you