ผม ครูนงเมืองคอน ครูราญเมืองคอน  และ ปราญช์ลูกทุ่ง(น้องติ่ง)  ได้รับเกียรติจาก กศน.นครศรีธรรมราช  เชิญเป็นทีมร่วมกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียน เทคนิคและลีลาลงใน Blog อย่างสร้างสรรค์ อย่างไร  ขอส่งภาพรายงานบรรยากาศสด ๆ ในห้องประชุม ครับ