วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น.

                                                                    18/1/50