ศาสนากับประเพณีเป็นเวทีให้เกิดทุนทางสังคม

ความผูกพันในศาสนาและการมีส่วนร่วมในประเพณีเป็นทุนทางสังคม

เมื่อวานนี้ไปเที่ยวขับรถชมวิวแถวชนบท ก็ได้ไปไหว้พระที่วัดหนึ่ง ในวัดมีอยู่ 4 อาคาร คือ กุฏิหลวงพ่อ ศาลาห้องประชุมขนาดใหญ่ ได้ความว่าจะเป็นที่เรียนและสอบของพระ อาคารที่สร้างไม่เสร็จเก่า 1 หลัง และกำลังสร้างใหม่ 1 หลัง 

วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน แต่ก่อนหมู่บ้านนี้มีแค่สำนักสงฆ์แล้วก็พัฒนาเป็นวัด หลวงพ่อ(เจ้าอาวาส)อายุประมาณ 35 ปี ก็ถือว่าเป็นพระยุคพัฒนา ทำงานประสานกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเช้าวันสำคัญชวบ้านก็ไปวัด ทำบุญฟังเทศก์และเกิดงานส่วนรวม เช่นงานลอยกระทง และกำไรจากการจัดงานหลวงพ่อก็ตั้งเป็นกองทุนซื้อหนังสือให้โรงเรียน

ชาวบ้านเห็นหลวงพ่อช่วยเหลือประชาชนจริงจัง ประชาชนก็ให้ความร่วมมือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนทางสังคมความเห็น (0)