ลปรร ๕ ประสานสู่เส้นทางชีวิต ( ๓ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝีมือครูสอนลูกศิษย์

 ลปรร ๕ ประสานสู่เส้นทางชีวิต ( ๓ )

 ผศ.ดร.พัชรี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำข้อมูลที่ท่านไปย่อยมามอบให้ผม ก่อนอกกไปทำงานในพื้นที่ที่โรงเรียนอำเภอบ้านไผ่ เช้าวันพรุ่งนี้ ทำให้ชัดเจนมากขึ้น และ กำหนดเป็นแนวทางให้ทีมงานต้องทำทุกครั้งก่อนออกไป " ลปรร" อีก ๔ ครั้ง ดังนี้ครับ

 ๑.รายชือผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๐๐ ท่าน จาก ๓๖ โรงเรียน

 ๒.ครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วม ๑๑๕ ท่าน

  ๒.๑ โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๐ โรงเรียน

  ๒.๒ เป็นนักเรียน ม. ๓ ถึง ม.๖ ร้อยละ ๘๙.๙

  ๒.๓ เป็นครูแนะแนว ร้อยละ ๑๐

  ๒.๔ เป็นผู้ปกครอง ร้อยละ ๐.๑

 ๓.ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๓.๑ คณาจารย์ จาก ๙ คณะวิชา รวม ๑๔ ท่าน ( เทคนิคการแพทย์,พยาบาลศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์,เทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์)

 ๓.๒ นักศึกษา จาก ๕ คณะวิชา รวม ๑๖ ท่าน (เทคนิคการแพทย์,วิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์)

 ห้าประสาน และ สหสาขาทั้งครู อาจารย์ นักศึกษาครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#เลือกแนวคิด#พิชิตความฝัน#สู่ความสำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 7329, เขียน: 16 Nov 2005 @ 16:31 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)