มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 6 (2)

คำว่า “ทำงานเต็มเวลา” ในที่นี้หมายความว่าไม่มีภารกิจอื่นเพื่อหารายได้นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยที่รายได้จากมหาวิทยาลัยสูงเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายไม่ขัดสน ไม่เดือดร้อน

         < เมนูหลัก >

         ตอน 6 (2)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         งานเต็มเวลากับไม่เต็มเวลา

         การสร้างสรรค์วิชาการที่มีคุณภาพสูง ต้องการการอุทิศสมองและเวลาอย่างเต็มที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เน้นหน้าที่วิจัยเป็นหลัก จึงควรเป็นผู้ที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยวันละ 7 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน อย่างที่เข้าใจกันในวงการมหาวิทยาลัยไทย

         คำว่า “ทำงานเต็มเวลา” ในที่นี้หมายความว่าไม่มีภารกิจอื่นเพื่อหารายได้นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยที่รายได้จากมหาวิทยาลัยสูงเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายไม่ขัดสน ไม่เดือดร้อน อาจารย์เต็มเวลา จะถูกคาดหวังและกำหนดภารกิจให้ต้องทำงานสร้างสรรค์ ที่ต้องอุทิศสมองและเวลาทำงานหนักอย่างเต็มที่

         กระนั้นก็ไม่จำเป็นที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคน จะต้องทำงานเต็มเวลาในรูปแบบทุ่มเทสุดเหวี่ยงดังกล่าว บางคนอาจทำสัญญามาทำงานเพียง สัปดาห์ละ 2 วัน หรือมาทำงานเฉพาะช่วงบ่าย หรือเฉพาะเช้าวันอังคารกับบ่ายวันศุกร์ เป็นต้น แล้วแต่จะตกลงกัน โดยกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน มีเงินเดือน หรือค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน

         ระบบเช่นนี้เป็นการยอมรับความหลากหลายรูปแบบ ของการจ้างงาน และมีความชัดเจนของความคาดหวังต่อระดับความทุ่มเทต่องาน การสร้างผลงาน รวมทั้งมีค่าตอบแทนในรุดับที่ต่างกันอย่างยุติธรรมอีกด้วย

         บทความพิเศษ ตอน 6 (2) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ล. 2816 (108) 6 มิ.ย. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)