มโนทัศน์ (Concept) (ต่อ)

กฎมโนทัศน์เป็นกระบวนการทางจิตโดยมีกระบวนการของนิวโรนเป็น Constructและซึ่งมี Possibility ที่จะเป็น Entity หรือ Fact ได้ในอนาคต

เรื่องของมโนทัศน์นั้นสำคัญมาก  เพราะมันเป็นพื้นฐานของความคิดทั้งมวล  ถ้าเราไม่มีมโนทัศน์กับมโนทัศน์แล้วเราก็จะมีมโนทัศน์กับมโนทัศน์ Constructs ได้ยาก จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ Entity ที่จะพึงได้จาก Constructsนั้นๆ  และจะไม่เข้าใจคำว่า Theories ในที่สุด  เพราะทฤษฎีจะประกอบไปด้วย Concepts และ Constructs (บางคนคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน) ที่บางคนเรียกว่าคำดึกดำบรรพ์หรือ Primitive Terms   (ยิ่งพูดก็ยิ่งลึกและหูอื้อขึ้นมาทุกที)

เรามาต่อกันที่ มโนทัศน์คนกันดีกว่า  คำว่า  คน  ถ้าดูเฉพาะตัวอักษร  ค, น, รวมกันเป็นคำ  คน  มันก็เป็นตัวอักษร เป็นเรื่องของภาษา  และมันทำหน้าที่เป็น  ชื่อ  ของสิ่งที่เรียกว่า  มโนทัศน์  อีกทีหนึ่ง   เจ้าตัวมโนทัศน์จริงๆ   นั้น  ถ้ามองอย่างนักจิตวิทยา(เน้นที่เหตุการณ์ทางจิต)ก็คือ  กฎ หรือ (Rule)   ซึ่งมีรูปแบบที่เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า   ถ้า........, แล้ว...........  เช่น   ถ้า (นาย ก) แล้ว (คน),  ถ้า(นาย ข ) แล้ว (คน), ...........    ถ้า(ร้องดังเหมียวๆ) แล้ว(แมว),.........ฯลฯ  และ Rule  นี้จะอยู่ในหัวคน  ถ้าถามหาที่อยู่ให้เฉพาะเข้าไปอีก  เราก็ Hypothesis เอาว่า  อยู่ที่บริเวณ Cerebral Cortex ไงละ   ประโยคที่ว่า   Conceptual rule อยู่ที่บริเวณ Cerebral cortex นั้น  มันต้องการการทดสอบว่า True / False   ดังนั้นประโยคนี้จึงมีสถานะเป็น Hypothesis (ลองเอาไปทดสอบด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอรับปริญญาดูซีครับ  อาจจะดังเหมือนพลุแตกก็ได้)  แต่ให้ระวังให้ดี  เพราะคำ Conceptual rule นั้นมันกระเดียดไปทาง Psychological term และจึงเป็น Immaterial หรือ อสสาร   ส่วนคำ Cerebral cortex  ตามความหมายที่กล่าวมาเป็น Physiological constructs  ซึ่งเป็น  Material  หรือ  สสาร  ถ้าสักวันหนึ่งเราเปิดกระโหลกศีรษะออกดูและเห็นว่ามันเป็นจริง  ความเป็น Hypothetical construct  ของมันก็หมดไป  และถือเป็น Entity  หรือ Fact ทันที  นักจิตวิทยาที่สนใจเหตุการณ์ทางจิตจะเป็นพวก Cognitive Psychologists  นักวิทยาศาสตร์ท่สนใจทางระบบประสาทในสมองไม่สนใจความรู้สึกซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางจิตก็เป็นพวก  Physiologists  แต่ถ้าสนใจทั้งความรู้สึก(จิต)และเซลล์ประสาทในสมอง(สสาร)ก็เป็นพวก Physiological psychologists   จะเห็นว่าคนสามกลุ่มนี้เป็นญาติกัน  เขาจึงมักจะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันคือที่โรงพยาบาล

ในตอนต้นผมได้กล่าวถึงท่าน Plato มาบ้าง  ซึ่งมโนทัศน์ที่เรากล่าวอยู่นี้ Plato เรียกว่า Universalซึ่ง Plato คิดว่า Universal นี้มีอยู่จริงๆเหมือนการมีอยู่ของสิ่งต่างๆรอบตัวเรา  แต่จากการศึกษาโดยวิธิวิทยาศาสตร์  คือ Empirical research แบบ Experimentation  ได้ข้อสรุปว่า  Concepts นั้น  เราสามารถเรียนรู้ได้  คือสมองสามารถสร้างมันขึ้นมาได้  นั่นคือมโนทัศน์ไม่ได้ Exist อยู่ก่อนในธรรมชาติตามความคิดของPlato  แต่เราไม่อยากจะพูดว่า  Universal Theory ของท่านผิด(False)  เพราะว่าการวิจัยทั้งหลายที่ทำมานั้นไม่ได้เป็น  Crucial Test  คือการวิจัยเพื่อชี้ขาดระหว่างทฤษฎีสองทฤษฎีว่าทฤษฎีใดผิด(False)   หรือเป็นจริง (True)  อีกประการหนึ่ง  ท่านเป็นยอดอัจฉริยะของโลกนับสองพันกว่าปีมาแล้ว  ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในสมัยนั้นจะมียอดอัจฉริยะเช่นนี้  หน้าที่ของเราก็คือนำมาเก็บไว้บนหิ้งไว้สักการะจะดีกว่า 

เรื่องนี้สอนเราว่า  ครูอาจารย์ทั้งหลายควรสำนึกเสมอว่า  การยึดถือว่ามีความรู้ที่ถูกแล้ว  เป็นจริงแล้วไม่ผิดอีกแล้ว  แล้วนำมาสอนยัดทะนาน มองหัวเด็กเป็นโกดังเก็บของนั้น  จงเลิกเสียเถิด  ควรถอยห่างวิธี Analytic  มาเข้าใกล้วิธี Synthetic  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่กันดีกว่า  คนในชาติของเราจะได้  คิดเป็น  กันบ้าง  เมื่อจะพูดอะไรก็ไม่ต้องอ้างว่าอาจารย์ผมว่า  หรืออ้างว่าผู้รู้คนนั้นว่า  กันอย่างเป็นแบบฉบับของคนไทยกันอีกต่อไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HUMAN MINDความเห็น (6)

จิรภา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของ Concept อีกค่ะ

เพราะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น..

วิภาส อ่อนน้อม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ข้อมูลดีๆครับ อาจารย์ผมกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่เลย ได้อะไรๆใหม่ๆหลายๆอย่าง อาาจารย์ครับ ชื่อ วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่กล่าวถึง เรื่อง มโนทัศน์ชื่ออะไรครับ อยากจะอ่านเพิ่มนะครับ ขอบคุณอาจารย์ ล่วงหน้าครับ

สำหรับคุณจิรภา

มโนทัศน์ : คน แมว ผลไม้ พืช ดินสอ ทะเล

ข้อเท็จจริง : นายดำ เจ้าเหมียว ส้มใบนี้ กล้วยต้นนั้น ดินสอของผม อ่าวไทย

สำหรับคุณวิภาส อ่อนน้อม

วิทยานิพนธ์ชื่อว่า "บทบาทของความคิดอเนกนัย และความคิดเอกนัย ในการเรียนรู้มโนทัศน์" มีเรื่องของมโนทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ให้อ่านได้อย่างจุใจ แหละครับ อ่านแล้วก็นำไปโฆษณาด้วยก็จะดี

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว

วิภาส อ่อนน้อม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

วัน เดชพิชัย
IP: xxx.183.168.100
เขียนเมื่อ 

ข่าวว่าเพื่อนตายแล้วใช่ไหม

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.35.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ดร.วัน

คิดว่าเป็นอธิการบดีแล้วไม่มีเวลาถามข่าวกัน  

อ้อ  คงเป็นเพราะว่าหยุดเขียนไปค่อนข้างนานหน่อยนะซีนะ  จึงเป็นห่วง  เขียนเชิงทฤษฎีมามาก   ต่อไปคิดว่าจะเขียนเชิงปฏิบัติดูบ้าง   คงจะเป็นจิตวิทยาการเขียนข้อสอบแหละนะ   อย่างน้อยเพื่อเพือ่นๆในวงการมหาวิทยาลัย  และวงการโรงเรียน ขอบคุณนะที่ติดตามอ่าน

ดร.ไสว