มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 6 (4)

เพื่อเป็นกลไกเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ แต่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ด้านรายได้เป็นหลักอย่างในระบบราชการไทย

         < เมนูหลัก >

         ตอน 6 (4)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         ระบบการแลกเปลี่ยนอาจารย์

         ระบบการแลกเปลี่ยนอาจารย์นี้อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกลไกเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ แต่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ด้านรายได้เป็นหลักอย่างในระบบราชการไทย อาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานวิจัยของรัฐ หรือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม

         บทความพิเศษ ตอน 6 (4) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ล. 2816 (108) 6 มิ.ย. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)